Nakon klika dugmeta sačekajte nekoliko sekundi da se poruka pošalje.